VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 25/5/2019 Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Công văn số 1168-CV/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.