VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp năm 2019

Ngày 4/12/2019, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
Tham gia Hội nghị có đồng chí Lương Văn Trung, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng thi đua khen, thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Lê Cẩm Long, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Trưởng khối) chủ trì Hội nghị…
Thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên; Khối thi đua các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở hiện có 05 đơn vị thành viên: Trung tâm Khuyến nông (Trưởng khối); Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (Phó trưởng khối); Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng; Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Đồng chí Lê Cẩm Long, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Trưởng khối) chủ trì Hội nghị
Trong năm 2019, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua luôn bám sát kế hoạch được giao, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Các đơn vị thành viên trong khối luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Luôn quan tâm, trú trọng đến công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng đảng viên và công tác phát triển đảng trong từng chi bộ. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ; công tác phòng chống tham nhũng luôn được quan tâm triển khai thực hiện; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thành viên trong khối thi đua luôn thực hiện theo đúng quy định.
Phong trào thi đua được các đơn vị luôn quan tâm tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua thường xuyên, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành và của tỉnh, gắn các phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
Hưởng ứng các đợt phát động thi đua theo chuyên đề, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các phong trào thi đua chuyên đề như: "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Các phong trào do Chủ tịch UBND tỉnh phát động: Thực hiện cải cách hành chính; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; toàn dân phòng cháy chữa cháy … Bên cạnh đó còn có các phong trào thi đua do ngành phát động như: Đợt thi đua đặc biệt "Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020" ngành Nông nghiệp và PTNT; Phong trào thi đua "Cán bộ, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025.
Việc xây dựng điển hình tiên tiến cũng được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, mỗi đơn vị thành viên thuộc khối thi đua đã thực hiện giới thiệu 01 cá nhân, 01 tập thể là điển hình tiên tiến trình Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, biểu dương.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua Khối trong năm 2020 với các nội dung: Thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, của ngành. Tăng cường công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước. Triển khai học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng đúng thời gian quy định, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Tăng cường các giải pháp nhằm giữ vững kỷ cương, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về công tác chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong thực hiện các phong trào thi đua, lao động sáng tạo, có những sáng kiến hay, giải pháp tốt được áp dụng mang lại hiệu quả cao trong công tác và đời sống, kinh tế, xã hội…
Căn cứ vào các nội dung, tiêu chí và kết quả bình bầu thi đua năm 2019, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên tặng danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2019 cho Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.
Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã bầu Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp năm 2020 là Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; Khối phó là Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản./.

Dương Trung Kiên - TTKN